Kliniskt seminarium


Möte 22: Alienation

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets tjugoandra möte tog vi del av texter av Éric Laurent, Colette Soler, Bruce Fink och François Regnault och satte dem i relation till våra kliniska erfarenheter. I Freuds modell över den psykiska apparaten har jaget att kämpa mot tre instanser: den yttre verkligheten, överjaget och detet. Regnault applicerar på denna … Fortsätt läsa Möte 22: Alienation


Möte 21: Nytt studieår och nya medlemmar

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets tjugoförsta möte välkomnade vi seminariets nya medlemmar, redogjorde för våra kliniska erfarenheter och berättade hur vi kommit att intressera oss för Lacans arbete. Nu väntar ett år av studier i Psykoanalysens fyra grundbegrepp som Jacques Lacans elaborerade under sitt XI seminarium. Även fortsättningsvis kommer vi att fokusera på hur Lacans … Fortsätt läsa Möte 21: Nytt studieår och nya medlemmar


Studera psykoanalysens fyra grundbegrepp!

Under ett år kommer Stockholms Kliniska Seminarium att fördjupa sig i psykoanalysens fyra grundbegrepp – det omedvetna, upprepningen, överföringen och driften – med utgångspunkt i Jacques Lacans XI Seminarium. Att läsa Lacan är tankeväckande, stimulerande och ger impulser att utveckla sitt kliniska arbete. Nu kan du läsa Lacan med oss. Vi träffas vid 10 tillfällen, … Fortsätt läsa Studera psykoanalysens fyra grundbegrepp!


Möte 19: Kärlek

Stockholms kliniska seminarium. Kärlek var tema för seminariets nittonde möte. Kliniska erfarenheter av kärlekens olika manifestationer blev en utgångspunkt för analys och diskussion. Vi undersökte också det imaginära och det symboliska som begrepp och dess relevans för kliniska manifestationer av såväl förälskelse, kärlek som sexuellt begär.


Möte 17: Neurotikerns personliga myt

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets sjuttonde möte tog vi del av Jacques Lacans text “Neurotikerns personliga myt” och satte den i relation till våra kliniska erfarenheter. Lacan tar sin utgångspunkt i Freuds fallstudie av ”Råttmannen.” I Råttmannens barndomshem blev han vittne till föräldrarnas upprepade ”gnabbande” om faderns förälskelse, precis innan äktenskapet i en ung, vacker … Fortsätt läsa Möte 17: Neurotikerns personliga myt


Möte 16: Personligheten

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets sextonde möte tog vi del av Jacques Lacans text “Remarks on Daniel Lagache´s Presentation: ”Psychoanalysis and Personality Structure” och satte den i relation till våra kliniska erfarenheter. Många av tankegångarna går igen från andra texter. Lacan vänder sig emot idén att personligheten skulle kunna utgöra en totalitet på annat sätt … Fortsätt läsa Möte 16: Personligheten


Möte 15: Begärets dialektik

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets femtonde möte tog vi del av Jacques Lacans text “The Subversion of the Subject and the Dialectic of Desire in the Freudian Unconscious” och satte den i relation till våra kliniska erfarenheter. Subjektets relation till kunskap är central i texten. Filosofer som t.ex. Hegel kritiseras för att han situerar subjektet … Fortsätt läsa Seminarium 15: Begärets dialektik


Möte 14: Jaget och kritik av jag-psykologin

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets fjortonde möte tog vi del av Jacques Lacans text ”Några reflektioner över jaget” och satte den i relation till våra kliniska erfarenheter. I ”Jaget och detet” presenterar Freud flera olika perspektiv på jaget som psykisk instans. Jag-psykologerna i USA kom att betona jaget som agent, Lacan å andra sidan lyfter … Fortsätt läsa Möte 14: Jaget och kritik av jag-psykologin