Månadsarkiv: juni 2014


Seminariet tar form

Seminariet syftar till att dess medlemmar ska bli skickligare kliniker. Seminarieverksamheten cirkulerar kring den franske psykoanalytikern Jacques Lacans gärning och arbete och de kliniska fall som presenteras. Vi tar del av relevanta filosofiska och vetenskapliga texter som kan berika den kliniska praktiken. Vi dekonstruerar behandlingsideologier och vetenskapliga diskurser i syfte att tänka nytt kring vår […]