abstract_19

Möte 19: Kärlek

Stockholms kliniska seminarium. Kärlek var tema för seminariets nittonde möte. Kliniska erfarenheter av kärlekens olika manifestationer blev en utgångspunkt för analys och diskussion. Vi undersökte också det imaginära och det symboliska som begrepp och dess relevans för kliniska manifestationer av såväl förälskelse, kärlek som sexuellt begär.


abstract_19

Jagstrukturerande psykoterapi – ny utbildning hösten 2016

Jagstrukturerande psykoterapi – ny utbildning hösten 2016 Under hösten 2016 planeras det i Göteborg en utbildning för certifiering i jagstrukturerande psykoterapi (JSP), en specifik personlighetsutvecklande psykoterapimetod för människor med psykoser, personlighetsstörningar och avstannade kriser och exilproblematik. Det övergripande ämnet för utbildningen är att presentera de teoretiska och kliniska grundvalarna för […]


abstract_15

KBT och psykoanalys – Några personliga reflektioner kring en kulturkrock 6

Text av Charlotta Björklind KBT och psykoanalys Några personliga reflektioner kring en kulturkrock Jag utbildade mig till psykolog vid Stockholms universitet under det tidiga 90-talet. Den kognitiva beteendeterapin var inne i en livlig utvecklingsfas och den var på frammarsch inom både utbildning och vårdutbud. Faktum är att jag själv hörde till […]


abstract_24

Möte 18: Fantasier

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets artonde möte tog vi del av några texter av Bruce Fink på temat fantasier och den fundamentala fantasmen och satte dem i relation till våra kliniska erfarenheter. Fantasmen är tolkningen av den Andres (d.v.s. föräldrarnas) begär. Vad vill de med/av mig? Begäret uttalas aldrig utan barnet måste tolka och utläsa … Fortsätt läsa Möte 18: Fantasier


Auktoriteter 2

Auktoritet som tema för psykoanalytisk konferens

Text Björn Sahlberg Auktoritet som tema för psykoanalytisk konferens En rapport från Berlin och Europeiska Psykoanalytiska Federationens årliga konferens Intresset för psykoanalys i Europa är vitalt vilket visade sig i att mer än tusen deltagare samlades i Berlin 17 – 20 mars. EPF – European Psychoanalytical Federation, firar i år 50 […]


abstract_8

Möte 17: Neurotikerns personliga myt

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets sjuttonde möte tog vi del av Jacques Lacans text “Neurotikerns personliga myt” och satte den i relation till våra kliniska erfarenheter. Lacan tar sin utgångspunkt i Freuds fallstudie av ”Råttmannen.” I Råttmannens barndomshem blev han vittne till föräldrarnas upprepade ”gnabbande” om faderns förälskelse, precis innan äktenskapet i en ung, vacker … Fortsätt läsa Möte 17: Neurotikerns personliga myt


abstract_19

Möte 16: Personligheten

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets sextonde möte tog vi del av Jacques Lacans text “Remarks on Daniel Lagache´s Presentation: ”Psychoanalysis and Personality Structure” och satte den i relation till våra kliniska erfarenheter. Många av tankegångarna går igen från andra texter. Lacan vänder sig emot idén att personligheten skulle kunna utgöra en totalitet på annat sätt … Fortsätt läsa Möte 16: Personligheten


abstract_19

Utan frustration blir vi inte till – psykoanalysens relevans i en ständigt uppkopplad tid

Text av Charlotta Björklind Utan frustration blir vi inte till psykoanalysens relevans i en ständigt uppkopplad tid Utan frustration finns inget mänskligt psyke. Den psykoanalytiska teorin postulerar att människans erfarande av frånvaro är vad som ursprungligen framtvingar vår psykiska födelse. Detta är begynnelsen, därefter fortgår oupphörligen det psykiska arbetet med […]


cropped-arbetsgruppen1

RPC:s Landstingsgrupp rapporterar

Arbetsgruppens tidigare enkätundersökning med syfte att kartlägga primärvårdens och psykiatrins behandlingsutbud visade på en dominans för KBT. Det är nu glädjande är att Riksrevisionens kritik av detta snäva behandlingsutbud gett resultat och att rehabiliteringsgarantin nu inkluderar psykodynamisk psykoterapi. Det är viktigt med ett lokalt arbete i landsting och regioner för detta beslut skall omsättas i […]