Månadsarkiv: augusti 2014


Aktuell psykoterapiforskning – konferens 22 november 2014 på Stockholms universitet

Konferensen – som utgår ifrån frågan, Vad passar vem? – bygger på föredrag i plenum och kortare presentationer av olika forskningsprojekt inom psykoterapiområdet. Bland annat kommer Bruce Wampold, University of Wisconsin-Madison, att tala på temat ”Are effective therapists effective with everybody?” Patrick Luyten, University of Leuven, talar […]


Möte 1: Seminariet är igång

Stockholms kliniska seminarium. På vårt första möte berättade var och en om sin respektive yrkesbakgrund, hur vi kommit i kontakt med Lacans arbeten och vad detta har betytt för oss. Därpå diskuterade vi olika typer av psykoterapeutiska interventioner som verkligen påverkar patienten, dysfunktionella aspekter av meningsskapande och terapeutiska diskurser som man kan stöta på i […]