Månadsarkiv: september 2015


Möte 12: Aggressivitet

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets tolfte möte tog vi del av Jacques Lacans text ”Aggressiveness in psychoanalysis” och satte den i relation till våra kliniska erfarenheter. Spegelstadiet, liksom narcissismen, blev åter igen en viktig utgångspunkt för diskussionen. Den första identifikationen med sin egen spegelbild är också en identifikation med en rival, ett mönster som går … Fortsätt läsa Möte 12: Aggressivitet


Undersökning av psykoterapi i primärvård, filmfestival och konferens.

Rapport från senaste mötet. En artikel om Arbetsgruppens undersökning av psykoterapi i primärvård har skrivits för tidskriften Psykoterapi. Utifrån de bristfälliga svar som vår enkätundersökning gav om tillgången på psykoterapi så vände vi oss till SKL för att få hjälp att fylla våra kunskapsbrister. Nu har Mikael Malm, Avdelningen för vård och omsorg. Sektionen för vård […]