Möte 22: Alienation

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets tjugoandra möte tog vi del av texter av Éric Laurent, Colette Soler, Bruce Fink och François Regnault och satte dem i relation till våra kliniska erfarenheter.

I Freuds modell över den psykiska apparaten har jaget att kämpa mot tre instanser: den yttre verkligheten, överjaget och detet. Regnault applicerar på denna modell Lacans begrepp så att subjektet har att förhålla sig till de tre erfarenhetsregistren: det imaginära (yttre verklighet), det symboliska (överjaget) och det reala (detet).

Till största del kom vi dock att undersöka Jacques Lacans begrepp alienation och hur vara och mening utesluter varandra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *