Charlotte Qvandt


Charlotte

Charlotte Qvandt gästade Psykodynamiskt forums nätverksmingel i september 2016 och läste då ur diktsamlingen Epikris.

Charlotte Qvandt, f. 1983, är poet verksam i Stockholm. Hennes senaste diktsamling Epikris utkom 2016 på Sadura förlag och använder obduktionen som metafor för själva existensen, eller vägen mot en förståelse. Tveksamt om denna nås.

Under senare år fokuserar Qvandt sitt arbete till beröringspunkter (-erna) mellan kropp och psyke. Med en forskande hållning känner hon sig fram och skildrar vad hon ser. Det är ett sätt att laborera med processer som möts och som skevar.

Utgivning:

Om detta sjunger vi inte ensamma, 2016,  Red. Tillsammans med Anna Jörgensdotter, ETC förlag.

Epikris, 2016,  Sadura förlag.

Vi, tigerhjärtat, 2014, Holmstrand böcker.

Klarnar du,  2013, FEL förlag.

Varje kropp, 2013, FEL förlag.

Du ser Draken genom fönstret,  2011, Gothia förlag.

Söka min mors ro, 2007, Smorgasboard Records and books.

Charlotte Qvandt arbetar även som barnförhörsledare vid Barnahus Stockholm och möter där våld- och sexualiserat våldsutsatta barn.

Kan bokas för föreläsningar och samtal via charlotte.qvandt@gmail.com


Fotograf: Cato Lein