Studera psykoanalysens fyra grundbegrepp!


Under ett år kommer Stockholms Kliniska Seminarium att fördjupa sig i psykoanalysens fyra grundbegrepp – det omedvetna, upprepningen, överföringen och driften – med utgångspunkt i Jacques Lacans XI Seminarium.

Att läsa Lacan är tankeväckande, stimulerande och ger impulser att utveckla sitt kliniska arbete. Nu kan du läsa Lacan med oss.

Vi träffas vid 10 tillfällen, samtliga möten är två timmar. Vi träffas för att diskutera texter, presentera illustrativa fall från kliniken och dela kliniska erfarenheter.

För att delta behöver du ha grundläggande kunskap om psykoanalysen, men än viktigare är en vilja att fördjupa sig i Jacques Lacans texter. Du måste också ha grundläggande psykoterapiutbildning och vara kliniskt verksam.

Start 21 augusti 2016.

Kontakta Lukas Granberg via lukas@psykodynamisktforum.se för att anmäla intresse eller mer information.