Månadsarkiv: september 2012


Amerikanska psykologförbundet: alla strukturerade psykoterapier är lika effektiva.

Den 9 augusti i år gjorde Amerikanska psykologförbundet ett uttalande angående effekten av psykoterapi och eventuella skillnader i olika psykoterapimetoders effektivitet. Ett forskningsråd inom Amerikanska psykologförbundet antog den 9 augusti ett uttalande rörande olika psykoterapiformers effektivitet. Redan i inledningen slår man fast att psykoterapi grundas i och förstärks av en terapeutisk allians mellan terapeut och […]


Svenska är nu installerat på forum 2

I dag installerades svenska som språk på Psykodynamiskt forum. Alla befintliga användare måste dock ändra språkvisning själv. Detta gör man genom att klicka på ”kontrollpanel” och sedan klicka på ”inställningar” där man kan välja svenska i rullgardinen för språk. Glöm inte att klicka ”submit” för att spara ditt språkval. Kontakta […]