Månadsarkiv: september 2012


Amerikanska psykologförbundet: alla strukturerade psykoterapier är lika effektiva.

Den 9 augusti i år gjorde Amerikanska psykologförbundet ett uttalande angående effekten av psykoterapi och eventuella skillnader i olika psykoterapimetoders effektivitet. Ett forskningsråd inom Amerikanska psykologförbundet antog den 9 augusti ett uttalande rörande olika psykoterapiformers effektivitet. Redan i inledningen slår man fast att psykoterapi grundas i och förstärks av en terapeutisk allians mellan terapeut och […]


Svenska är nu installerat på forum 2

I dag installerades svenska som språk på Psykodynamiskt forum. Alla befintliga användare måste dock ändra språkvisning själv. Detta gör man genom att klicka på ”kontrollpanel” och sedan klicka på ”inställningar” där man kan välja svenska i rullgardinen för språk. Glöm inte att klicka ”submit” för att spara […]


Ett forum och en mötesplats för alla psykodynamiker

Psykodynamiskt forum är ett forum och en mötesplats för alla psykodynamiker i Sverige, oavsett yrkes- och organisationstillhöriget eller arbetsområde. Psykodynamiskt forum är ett forum för såväl forskare som kliniker, liksom för dig som är verksam inom skola och arbetslivets psykologi. För att psykodynamiker ska få bästa möjlighet […]