Månadsarkiv: november 2015


Möte 14: Jaget och kritik av jag-psykologin

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets fjortonde möte tog vi del av Jacques Lacans text ”Några reflektioner över jaget” och satte den i relation till våra kliniska erfarenheter. I ”Jaget och detet” presenterar Freud flera olika perspektiv på jaget som psykisk instans. Jag-psykologerna i USA kom att betona jaget som agent, Lacan å andra sidan lyfter … Fortsätt läsa Möte 14: Jaget och kritik av jag-psykologin