Möte 18: Fantasier


Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets artonde möte tog vi del av några texter av Bruce Fink på temat fantasier och den fundamentala fantasmen och satte dem i relation till våra kliniska erfarenheter.

Fantasmen är tolkningen av den Andres (d.v.s. föräldrarnas) begär. Vad vill de med/av mig? Begäret uttalas aldrig utan barnet måste tolka och utläsa detta ”mellan raderna.” Alla andra fantasier en person kan ha kan kokas ner till denna grundläggande struktur som Lacan benämner den fundamentala fantasmen, ur vilken subjektets hela världsbild kan härledas ifrån. Fantasmen fungerar på så sätt som ett axiom.

Begreppets kliniska relevans visades tydligt i de många kliniska exempel deltagarna presenterade.