Meddelande


Möte om psykoterapi i psykiatri och primärvård

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård hade 2014-11-10 möte om psykoterapi i psykiatri och primärvård. Gruppen diskuterade hur vi skall jobba vidare. Det senaste uppdraget från RPC:s riksstyrelse med kartläggning av psykoterapi i primärvården är avslutat. Riksstyrelsen meddelar att de just nu har intensiva möten med socialdepartement och SKL angående rehabgarantin om att inkludera psykodynamisk […]


Vårmöte om psykiatriska diagnoser och RPC:s kongress

Sedan förra mötet har två engagerade medlemmar lämnat gruppen. Vi tackar Kajsa M Nordstrand och Else-Lotte Edenius för deras insatser. En viktig fråga för mötet var det uttalande som kliniska psykologer inom Brittiska Psykologförbundet gjort kring psykiatriska diagnoser och deras bristande validitet. De menar att det är dags för ett paradigmskifte och föreslår att man […]


Snäv evidens vägleder inte vårdbeslut

I SBU:s senaste nr av Medicinsk Vetenskap och Praxis finns en artikel med den talande titeln: Enbart evidens räcker inte för vårdbeslut. En läsvärd artikel om Evidensbaserad Praktik. http://www.sbu.se/sv/Vetenskap–Praxis/Vetenskap-och-praxis/Enbart-evidens-racker-inte-for-vardbeslut/ I artikeln skriver Jesper Jerkert att studier måste vara giltiga under realistiska förhållanden och inte enbart för en selekterad grupp som avsevärt skiljer sig från de […]


Rapport från arbetsgruppen

Sammanfattning från möte i Stockholm 2012-10-27 Mötet inleddes med en redogörelse av föregående veckas möten där RPC inbjudits med anledning av en skrivelse (se www.rpc.nu). Först mötet med Socialstyrelsen, där det framkom att riktlinjerna avseende behandling av ångest och depression inte kommer att revideras före 2013. Vid mötet med Socialförsäkringsutskottet och Socialutskottet påpekade RPC problematiken […]


RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård börjar blogga

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård beslutade på sitt möte den 27/10-2012 att starta en blogg på psykodynamisktforum.se Arbetsgruppen för psykoterapi i offentlig vård har som mål att främja förekomsten av och förutsättningarna för behandling med psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet. Att starta en blogg är en del i det arbetet. Du kan hjälpa […]