Tina Johnsson


Psykodynamiskt forum samarbetar med visuell konstnär, regissör och konstnärlig pedagog Tina Johnsson. Hon har tillåtit oss att smycka ut texter på Psykodynamiskt forum med några av sina fotografier.

Tina Johnsson arbetar på uppdrag som visuell konstnär, regissör och konstnärlig pedagog inom film och scenkonst och emellanåt även som grafisk formgivare och kommunikatör – ofta allt i ett. I de flesta av hennes projekt undersöks mötet mellan flera olika uttryck, t.ex. hur de sceniska uppsättningarna möter liveperformance, film, grafik och musik. På senare år har även fotot kommit ta allt större plats i Tinas Johnsson skapande. Med stöd från Konstnärsnämnden arbetar hon i ett fotoprojekt där ytans berättelser utforskas och de världar som där möts. Projektet är under utveckling och förväntas bli klart under 2017, men Psykodynamiskt forum ställer ut en del av verken som en “sneak peak” här nedan.

Tina Johnsson har sedan några år tillbaka arbetat på uppdrag av Mosaikteatern, en teater för personer med funktionsvariationer. Där har skådespelarna fått skapa muralkonst, skapat sina egna karaktärer och koreografier och valt musik och visuellt material att framträda till, skrivit manus, spelat in filmer och satt upp ett flertal framträdanden där film möter scenkonst. Under sommaren 2016 turnérade en ensemble runt på Lesbos i Grekland och spelade ”Ariel i Underlandet” – en saga där stumfilm möter liveperformance och projektioner, både för lokalbefolkning och för familjer i flyktingläger. I Januari 2017 åker Tina Johnsson till Ahmedabad i Indien för att vidareutveckla det konstnärliga och pedagogiska koncept som hon arbetat med på Mosaikteatern, detta via en organisation som arbetar med socialt utsatta barn på barnhem. Tina Johnsson har gjort flera kortfilmer och installationer på uppdrag av Färgfabriken på tema samhällsplanering och urban evolution.

Hemsida www.tinajohnsson.se