Möte 19: Kärlek


Stockholms kliniska seminarium. Kärlek var tema för seminariets nittonde möte. Kliniska erfarenheter av kärlekens olika manifestationer blev en utgångspunkt för analys och diskussion.

Vi undersökte också det imaginära och det symboliska som begrepp och dess relevans för kliniska manifestationer av såväl förälskelse, kärlek som sexuellt begär.