Månadsarkiv: november 2012


Rapport från arbetsgruppen

Sammanfattning från möte i Stockholm 2012-10-27 Mötet inleddes med en redogörelse av föregående veckas möten där RPC inbjudits med anledning av en skrivelse (se www.rpc.nu). Först mötet med Socialstyrelsen, där det framkom att riktlinjerna avseende behandling av ångest och depression inte kommer att revideras före 2013. Vid mötet med Socialförsäkringsutskottet och Socialutskottet påpekade RPC problematiken […]


RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård börjar blogga

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård beslutade på sitt möte den 27/10-2012 att starta en blogg på psykodynamisktforum.se Arbetsgruppen för psykoterapi i offentlig vård har som mål att främja förekomsten av och förutsättningarna för behandling med psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet. Att starta en blogg är en del i det arbetet. Du kan hjälpa […]