Marika Holm


Psykodynamiskt forum samarbetar med bildkonstnär Marika Holm. Hon har tillåtit oss att smycka ut texter på Psykodynamiskt forum med sex av sina målningar.

Bildkonstnär Marika Holm f.1975 i Sjundeå FI.

Marikas arbetsfält består främst av måleri, konstpedagogik och relationella projekt. Marikas tidigare arbeten från 00 talet är starkt påverkade av naturen, naturmystik, drömmar och fantasi. Under denna tidsperiod kommer hon i närmare kontakt med Jungs psykologiska arbete. Därefter (07) påbörjar Marika egna studier i psykodynamisk psykoterapi, som pågår flera år pararellt med det konstnärliga arbetet. De senaste åren är hon inspirerad av filosofin om fenomenologin och målar utomhus, främst växter och blommor.

Marika har deltagit flertalet i utställningar bl.a. på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm, Galleri Sculptor i Helsingfors, Trygge Lie gallery i New York, Studio Acusticum i Piteå, Ekenäs museum och Vasa konsthall.

Marika är utbildad på Konstack i Stockholm och Konstindustriella högskolan i Helsingfors samt Svenska institutet för uttryckande konstterapi.

Hemsida www.ikaholm.blogspot.com