Bli medlem!


Psykodynamiskt forumBli medlem i Psykodynamiskt forum!

Psykodynamiskt forum är en professionell och social nätverkstjänst. Vi erbjuder forskare och kliniker, med utgångspunkt i det psykodynamiska fältet, möjlighet att nätverka över yrkesgränser, organisationer och arbetsområden.

Psykodynamiskt forum erbjuder i dag föreläsningar, nätverksträffar och mingel, ett webbforum, ett nyhetsbrev och möjlighet att publicera initierade texter inom det psykodynamiska fältet. Medlemmar har även möjlighet att annonsera privata tjänster, kurser, handledning och uthyrning av rum för privat psykoterapi mm. Vi har även ett forum för arbetsförmedling och nätverksföretagande. 

Vi vill underlätta din karriär och/eller företagande som psykodynamiker. Vi vill att det ska vara lätt att hitta personer att samarbeta med och sprida eller hitta eftertraktad information. Som medlem får du en plattform att skapa nya ekonomiska, sociala och intellektuella samarbeten.

Alla som har påbörjat en psykodynamisk utbildning kan ansöka om medlemskap i Psykodynamiskt forum. Varken medlemskap eller nyttjande av någon av tjänsterna som erbjuds medlemmar kostar något. Man betalar i stället med sitt bidrag till nätverket – ju fler aktiviteter man engagerar sig i desto fler tjänster får man tillgång till.

Vår slogan

Vår slogan är “Idédebatt, Nyheter, Nätverkande.”

Idédebatt

I vårt webbforum finns möjlighet att diskutera vetenskapliga studier, kritiskt granska rådande behandlingsideologier eller reflektera över utvecklingen inom samhälle och sjukvård. De populäraste forumen är ‘Sjukvårds- och hälsopolitik’, ‘Diagnostik och personlighetsbedömning’, ‘Studier och bildning’, ‘Psykoterapi och behandling’, ‘Psykoanalytisk teori och forskningsläge’ samt ‘Neuropsykoanalys och neuropsykiatri’. Ideér sprids och utvecklas även på vår välbesökta nyhetsportal där intressanta skribenter ges möjlighet att publicera sina texter.

Nyheter

På vår nyhetsportal publiceras nyheter inom det psykodynamiska fältet. Här kan du hitta annonser för stiftelser, vetenskapliga konferenser, specialistkurser i klinisk psykologi, föreläsningar, workshops, rapporter från olika arbetsgrupper samt referat från aktuell forskning. Här kan du hålla dig uppdaterad med det senaste inom fältet!

Nätverkande

Psykodynamiskt forum är en plattform där du kan ta nya professionella initiativ och hitta både företagsekonomiska och intellektuella samarbetspartners. Ett urval av tidigare initiativ är kliniska seminariegrupper, inbjudan att delta i olika forskningsprojekt, information om utbildningar, kurser och föreläsningar; start av nya handledningsgrupper; grupp för psykoterapeutiska rollspel; annonser för att hyra eller hyra ut terapirum och andra former av nätverksföretagande och stöd till dig som driver eget företag. Vi vill att det ska vara lätt att hitta partners till olika projekt. Nätverkandet sker i webbforum och via nyhetsbrev samt i form av mingelträffar i det så kallade verkliga livet utanför internet.

Medlemskap

Du som påbörjat någon av följande utbildningar kan ansöka om medlemskap nedan:

  • grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning
  • legitimationsgrundande psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning
  • psykologprogrammet med psykodynamisk inriktning, eller
  • läkarspecialisering i psykiatri