Möte 21: Nytt studieår och nya medlemmar


Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets tjugoförsta möte välkomnade vi seminariets nya medlemmar, redogjorde för våra kliniska erfarenheter och berättade hur vi kommit att intressera oss för Lacans arbete. Nu väntar ett år av studier i Psykoanalysens fyra grundbegrepp som Jacques Lacans elaborerade under sitt XI seminarium. Även fortsättningsvis kommer vi att fokusera på hur Lacans arbete kan översättas till kliniska erfarenheter och hur dessa erfarenheter kan förstås utifrån Lacans begreppsapparat.