Skribenter


abstract_15

Skribenter

Här presenteras Psykodynamiskt forums skribenter.

Charlotta Björklind

leg. psykolog och psykoanalytiker.

Charlotta Björklind

Charlotta Björklind är legitimerad psykolog och psykoterapeut, samt vice ordförande i Svenska Psykoanalytiska Föreningen. Hon arbetar i privatpraktik med psykoterapi, psykoanalys och handledning och undervisar på halvtid i psykodynamisk teori och praktik vid Stockholms Universitet. Charlotta Björklind sitter bland annat i redaktionen för Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie och är ofta anlitad föreläsare för att tala om psykoanalysens plats och relevans i vår samtid.


Niklas Fors

leg. psykolog

Niklas Fors

Niklas Fors är leg. Psykolog på Kris- och traumamottagningen, specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade. Han driver också en privat mottagning för psykoterapi och är under utbildning till specialist i klinisk psykologi. Kontakt: niklas@psykodynamisktforum.se


Lukas Granberg

leg. psykolog.

Lukas Granberg

Lukas Granberg är privatpraktiserande psykolog och grundare av Psykodynamiskt forum och Stockholms Kliniska Seminarium samt redaktör för psykodynamisktforum.se. Kontakt: www.lukasgranberg.se


Mikael Krall

leg. psykolog

Mikael Krall är leg. psykolog och arbetar inom psykiatrin och i en privat psykoterapiverksamhet, Psykoterapimottagning Överås (Göteborg). Mikael var en av terapeuterna i det omfattande POSE-projektet 2010 t.o.m. 2017, en studie som undersökte panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi (PFPP) och KBT vid paniksyndrom. Mikael har en bred akademisk utbildning bakom sig. Kontakt: www.insiktsterapi-overas.se


Binnie Kristal-Andersson

fil. dr i psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Binnie Kristal-Andersson

Binnie Kristal-Andersson är fil. dr. i psykologi, psykolog och psykoterapeut. Född och uppvuxen i det mångkulturella Brooklyn, New York, kom till Sverige 1966. Mångåriga erfarenheter av terapeutiskt arbete med traumatiserade och torterade flyktingar och invandrare, och som handledare och utbildare i Skandinavien och andra länder. Är även författare till flera skönlitterära arbeten inom film och teater samt facklitteratur.


Sören Lander

leg. psykolog och leg. psykoterapeut med gruppanalytisk inriktning.

Sören Lander

Sören Lander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med gruppanalytisk inriktning och verksam inom primärvården samt inom företagshälsovård i eget företag Gropativo/SL. Webbsida: www.pichon.se


Anders Lindström

leg. psykolog

Anders Lindström

Anders Lindström är leg.psykolog med privatpraktik i Malmö. Han är grundande medlem av Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys.


Andrea Malesevic

leg. psykolog

Andrea Malesevic är leg.psykolog och under utbildning till psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Hon arbetar inom specialistpsykiatrin i Skåne och har särskilt kliniskt intresse för trauma. Hon har även undervisat på psykologprogrammet i psykodynamisk teori och metod.


Fanny Marell

socionom och leg. psykoterapeut.

Fanny Marell

Fanny Marell är socionom och leg. psykoterapeut med fokus på systemisk familjeterapi. Verksam i eget företag Fanny Marell AB där hon arbetar med handledning, psykoterapi och utbildning. Fanny Marell sitter i redaktionen för tidskriften ”Fokus på familien – Nordisk tidskrift for familie og relasjonsarbeid” – en skandinavisk vetenskaplig systemteoretisk tidskrift.


Daniel Maroti

leg. psykolog.

Daniel Maroti

Daniel Maroti arbetar som leg. psykolog vid en öppenvårdspsykiatrisk mottagning. Han driver även företaget Psoma som bland annat publicerar litteratur om psykologiska faktorers betydelse vid somatiska sjukdomar. Kontakt: d_maroti@hotmail.com.


Alf Nilsson

leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor emeritus i klinisk psykologi.

Alf Nilsson är professor emeritus i klinisk psykologi, Lunds universitet. Han är legitimerad psykolog och psykoterapeut. 2005–2016 publicerade han sex böcker om Homo psychicus. Varav en var ”Det omedvetna i nya perspektiv. Ett psykiskt system mellan hudens och känslans beröring.” Utgiven på Brutus Östlings Bokförlag Symposion (2009). År 2018 publicerade Alf Nilsson en sjunde och sammanfattande bok på engelska: Homo psychicus as Human and on Becoming a Person. Towards a theory of the human being between the analogue and the digital. Oxford: Peter Lang Ltd.


Kristina Nordström

Socionom och psykoterapeutstudent.

Kristina Nordström

Kristina Nordström är socionom med en grundutbildning i psykodynamisk psykoterapi. Hon jobbar som kurator inom Region Skånes primärvård. Kontakt: kristina.nordstrom@gmail.com.


Björn Sahlberg

leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker.

Björn Sahlberg

Björn Sahlberg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt psykoanalytiker och medlem i Svenska Psykoanalytiska föreningen. Han arbetar privat, dels med psykoanalys, psykoterapi samt handledning, och dels som organisationskonsult med främst chefsrekrytering. Björn är också ordförande i Svenska Rorschachföreningen samt ordförande för sakkunniggruppen för Bertil Wennborgs stiftelse.


Daniel Sykes

leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och leg. psykoterapeut

Daniel Sykes

Daniel Sykes är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Verksam vid egen mottagning i Göteborg. Skriver regelbundet artiklar inom det psykoterapeutiska fältet. Hemsida: www.danielsykes.se, e-post: sykes.psykologmottagning@gmail.com.


Vincent de Verdier

psykologstudent

Vincent de Verdier är psykologstudent på Örebro universitet, han är ordförande i psykologförbundets lokala studentavdelning samt Örebro Psykoanalytiska seminarium. Kontakt vincent.deverdier@gmail.com.


Bloggar

Här presenteras Psykodynamiskt forums bloggar.

Alf Nillson. I fokus står utvecklingsperspektivet, den evolutionära utvecklingen och barnets utveckling. Som docent och professor bedrev Alf Nilsson empirisk forskning med utvecklandet av den kliniska metoden PORT – Percept-genetict Object-Relation Test. I Alf Nilssons fyra senaste böcker är ”Homo psychicus” insatt i helhetsperspektivet som dynamisk affektiv, relationell, varseblivnings-, operativt kognitiv och språklig varelse.

Arbetsgruppen för psykoterapi i offentlig vård. Arbetsgruppen för psykoterapi i offentlig vård har som mål att främja förekomsten av och förutsättningarna för behandling med psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet. Arbetsgruppen är en del av Riksföreningen PsykoterapiCentrum.

Anteckningar. Lukas skriver utifrån litteratur och artiklar som råkar komma i hans väg. Det blir sammanfattningar, kommentarer och en och annan frågeställning eller association. Främst inom grupppsykologi, ledarskap, organisation; vetenskapsteori och filosofi; psykiatri och psykoanalys.

Niklas Fors. Niklas är en föräldraledig psykologstudent. Han gjorde sin psykologkandidatur inom öppenpsykiatrin och har sedan dess, vid sidan av studierna, en anställning som psykologkandidat. Skriver examensuppsats där psykologers och psykiatrikers förhållningssätt till DSM-IV undersöks. Per Magnus Johansson handleder. Niklas har ett stort litteraturintresse.

Stockholms Kliniska Seminarium. Seminariet syftar till att dess medlemmar ska bli skickligare kliniker. Seminarieverksamheten cirkulerar kring den franske psykoanalytikern Jacques Lacans gärning och arbete och de kliniska fall som presenteras.

Svenska sällskapet för neuropsykoanalys. Sällskap och intresseförening för neuropsykoanalys i Sverige.