Månadsarkiv: maj 2015


Välkommen att söka stipendier från Bertil Wennborgs stiftelse

Bertil Wennborgs stiftelse har till ändamål att främja forskning, utbildning och undervisning i psykoanalys. För dessa ändamål delar stiftelsen ut stipendier och nu är du välkommen med din ansökan. Stiftelsen vill möjliggöra för psykoanalytiker och andra att i skrift utveckla sina erfarenheter och tankegångar, både teoretiskt och […]


Så fungerar offentligt finansierad psykoterapi i Finland och Tyskland

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård har tidigare granskat hur det ser ut med offentligt finansierad psykoterapi i Sverige. Man kunde då konstatera att tillgången var ojämn, läs mer här och här. Nu går arbetsgruppen vidare och granskar hur offentlig psykoterapi administreras i andra länder, först ut är Finland och Tyskland. I Finland finns sedan […]


Ojämn tillgång till psykoterapi i primärvården

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård fortsätter arbetet med att tillgängliggöra psykoterapi som behandlingsmetod inom Svensk sjukvård. Arbetsgruppen genomförde tidigare en landsomfattande enkätstudie riktad till primärvård och psykiatri gällande tillgången på psykoterapi i de olika enheterna (se här och här). Svarsfrekvensen var tyvärr mycket ojämn så vi fick inte en sammanhållen bild av hur […]


Möte 9: Bokstavens instans i det omedvetna

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets nionde möte tog vi del av Jacques Lacans text ”Bokstavens instans i det omedvetna – eller förnuftet sedan Freud” och satte den i relation till våra kliniska erfarenheter. Vi undersökte metaforen och hur den känns igen och hur den kan tydas i den kliniska erfarenheten. Vi undersökte även egenskaperna hos språkets … Fortsätt läsa Möte 9: Bokstavens instans i det omedvetna