RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård börjar blogga


RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård beslutade på sitt möte den 27/10-2012 att starta en blogg på psykodynamisktforum.se

Arbetsgruppen för psykoterapi i offentlig vård har som mål att främja förekomsten av och förutsättningarna för behandling med psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet.

Att starta en blogg är en del i det arbetet.

Du kan hjälpa till att göra den här bloggen känd genom att sprida länken på olika sociala forum.