Vårmöte om psykiatriska diagnoser och RPC:s kongress


Sedan förra mötet har två engagerade medlemmar lämnat gruppen. Vi tackar Kajsa M Nordstrand och Else-Lotte Edenius för deras insatser.

En viktig fråga för mötet var det uttalande som kliniska psykologer inom Brittiska Psykologförbundet gjort kring psykiatriska diagnoser och deras bristande validitet. De menar att det är dags för ett paradigmskifte och föreslår att man överger psykiatriska diagnoser som utgår ifrån en medicinsk sjukdomsmodell. Uttalandet har generera en hel del debatt och skriverier i utländsk media:

Psychiatrists under fire in mental health battle

Medicine’s big new battleground: does mental illness really exist?

Mad In America kan du läsa uttalandet i sin helhet.

En annan viktig fråga för mötet var RPC:s kongress som gick av stapeln i april. Styrelsens förslag om att öppna föreningen för fler än legitimerade psykoterapeuter gick inte igenom och kongressen präglades av oenighet. Vi beslutade att öppna upp för en debatt i denna fråga på Psykodynamiskt forum för att nå ut till ett bredare sammanhang.

Slutligen beslutade vi att kontakta RPC:s riksstyrelse för att tydliggöra arbetsgruppens uppdrag samt få med en representant från styrelsen i arbetsgruppen.

Nästa möte hålls i september.