Dagsarkiv: 2 november, 2012


RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård börjar blogga

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård beslutade på sitt möte den 27/10-2012 att starta en blogg på psykodynamisktforum.se Arbetsgruppen för psykoterapi i offentlig vård har som mål att främja förekomsten av och förutsättningarna för behandling med psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet. Att starta en blogg är en del i det arbetet. Du kan hjälpa […]