Dagsarkiv: 11 november, 2012


Rapport från arbetsgruppen

Sammanfattning från möte i Stockholm 2012-10-27 Mötet inleddes med en redogörelse av föregående veckas möten där RPC inbjudits med anledning av en skrivelse (se www.rpc.nu). Först mötet med Socialstyrelsen, där det framkom att riktlinjerna avseende behandling av ångest och depression inte kommer att revideras före 2013. Vid mötet med Socialförsäkringsutskottet och Socialutskottet påpekade RPC problematiken […]