Möte om psykoterapi i psykiatri och primärvård


RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård hade 2014-11-10 möte om psykoterapi i psykiatri och primärvård.

Gruppen diskuterade hur vi skall jobba vidare. Det senaste uppdraget från RPC:s riksstyrelse med kartläggning av psykoterapi i primärvården är avslutat. Riksstyrelsen meddelar att de just nu har intensiva möten med socialdepartement och SKL angående rehabgarantin om att inkludera psykodynamisk psykoterapi.

Då RPC:s riksstyrelse planerar att formulera en begäran till lämplig instans om inventering av tillgången till psykoterapi, men de vill först lägga energi på att påverka rehabgarantin. Detta gör att vår grupp just nu inte har något nytt uppdrag från styrelsen.

Vi spånar själva kring viktiga frågor ex.vis att värna psykoterapeutens identitet, värdet av att göra ordentliga psykoterapibedömningar, konferenser för att stärka offentliganställda psykoterapeuter, medlemsvärvning m.m. Vi diskuterar även akrediteringen och avtalen om psykoterapi i Skåneregionen samt den Finska ersättningsmodellen. Gruppen ställer sig frågan om vi kan hjälpa till med informationsspridning. Vi avvaktar riksstyrelsens fortsatta arbete och nya uppdrag.

Vi beslutade att träffas i Stockholm nästa gång och fortsätta vårt spånande kring hur vi på bästa sätt kan vara till hjälp för såväl riksstyrelsen som de offentliganställda psykoterapeuterna.