Grupprelationskonferens: TRADITION & INNOVATION

Grupprelationskonferens: TRADITION & INNOVATION Om ledarskap och samverkan inom och mellan sociala system Hur påverkar dagens explosionsartade utveckling av nya nätverk, samverkans- och kommunikationsformer människors behov av stabilitet och möjlighet att ta vara på lärdomar? Vilka strukturer går förlorade och vilka bildas eller stärks i utvecklingens upprörda kölvatten? Var går […]


Föreläsning: Depression eller melankoli?

Föreläsning: Depression eller melankoli? Med en psykiatrisk terminologi definieras depression eller depressionssyndrom som en psykisk sjukdom inom ramen för de affektiva störningarna. Fastän melankolidiagnosen är utskriven ur medicinen kommer Peter Jansson här att återinföra melankolibegreppet, som sedan flera tusen år tillbaka reserverats för detta tillstånd. Depressionens diagnostiska sjukdomstillstånd saknar svårmodets […]


Föreläsning: Skuldkänsla i teori och klinisk praktik

Föreläsning: Skuldkänsla i teori och klinisk praktik I de så kallade etikseminarierna sa Jacques Lacan att ”det enda man kan vara skyldig till, åtminstone ur ett analytiskt perspektiv, är att ha försakat sitt begär.” Vid första anblicken kan detta ses som en uppmaning till hedonism. Men i detta hörs en […]


Föreläsningar om psykoanalys och arvet efter Melanie Klein – våren 2018

Föreläsningar om psykoanalys och arvet efter Melanie Klein – våren 2018 Vårens öppna föreläsningsserie om psykoanalys och hur man kan använda psykoanalytisk teori och metod för att tänka kring och förstå människan tar sin utgångspunkt i arvet efter Melanie Klein. Det är stor risk att det blir fullsatt, så kom […]


Socialstyrelsen anmäls för jäv 20

Socialstyrelsen anmäls för jäv Kritiken mot Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid ångest och depression har varit massiv. Forskare, kliniker och professionsföreningar har invänt mot bristande vetenskaplighet, särintressen och låg kvalité i arbetet. Nu anmäls Socialstyrelsen också för jäv. Det är Psykoterapicentrum som lämnat in anmälan. Samtidigt samlar man in […]


Föreläsning: Trauma och PTSD – Ett psykoanalytiskt perspektiv

Föreläsning: Trauma och PTSD – Ett psykoanalytiskt perspektiv PTSD eller posttraumatisk stressyndrom täcker en stor variation av symptom som utvecklas i olika sammanhang – däribland terroristattacker, krig, tortyr, olyckor och naturkatastrofer. I denna föreläsning av Anna Herbert kommer vi få ta del av psykoanalysens, främst Sigmund Freuds och Jacques Lacans, […]


Föreläsning: Att lyssna på patienten 3

Föreläsning: Att lyssna på patienten Vad innebär det att faktiskt lyssna till patienten? Det låter kanske som en banal fråga, något fullkomligt självklart. Många som söker sig till människovårdande yrken ser också sig själva just som personer som är ”bra på att lyssna.” Trots det kan man hävda att en […]


Föreläsning: Från symptom till personlighetsstruktur

Föreläsning: Från symptom till personlighetsstruktur I fältet för klinisk psykopatologi är den traditionella och än i dag dominerande diagnostiken strikt symptombaserad. I enlighet med medicinsk kunskap, grundad i en skillnad mellan sjukdom och hälsa, identifieras en symptombild som ett distinkt objektivt generaliserbart syndrom. Detta är en osäker metod med bristande […]


Föreläsningar om samtida psykoanalytiska tänkare, del 2 4

Nu kommer fortsättningen på vårens välbesökta föreläsningsserie om samtida psykoanalytiska tänkare. Under hösten 2017 får vi fyra föreläsningar om skapande och perversion; språket och skillnaden mellan neuros och psykos; om huden som gräns och gränslöshet; samt om sammanbrottets psykologi. Det är stor risk att det blir fullsatt, så kom i […]


Operationaliserad Psykodynamisk Diagnostik (OPD-2) – Systematisk diagnos och behandling på psykodynamisk grund

Operationaliserad Psykodynamisk Diagnostik (OPD-2) – Systematisk diagnos och behandling på psykodynamisk grund Ny kurs för psykoterapeuter, psykiater och psykologer med kursledare prof. Dr. med. Manfred Cierpka, Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie, Universitätsklinik Heidelberg. I denna kurs presenteras utförligt OPD-2, ett intervjubaserat diagnosinstrument som används för t.ex. psykoterapibedömning eller vid personlighetsbedömning. Kursen […]