Nätverkande


NätverkandeNätverkande

Psykodynamiskt forum är en plattform där du kan ta nya professionella initiativ och hitta både företagsekonomiska och intellektuella samarbetspartners.

Några exempel på initiativ som tagits är:

  • Stockholms kliniska seminarium
  • Inbjudan att delta i olika forskningsprojekt
  • Start av nya handledningsgrupper
  • Grupp för psykoterapeutiska rollspel
  • Psykodynamiska testgruppen
  • Annonser för att hyra eller hyra ut terapirum

Här kan du hitta partners till olika projekt, få konsultationer i företagande via sociala medier. Nätverkandet sker i webbforum och via nyhetsbrev samt i form av mingelträffar i det så kallade verkliga livet utanför internet.

Medlemskap

Du kan ansöka om medlemskap här.