Idédebatt


IdédebattIdédebatt

I vårt webbforum finns möjlighet att diskutera vetenskapliga studier, kritiskt granska rådande behandlingsideologier eller reflektera över utvecklingen inom samhälle och sjukvård.

De populäraste forumen är ‘Sjukvårds- och hälsopolitik’, ‘Diagnostik och personlighetsbedömning’, ‘Studier och bildning’, ‘Psykoterapi och behandling’, ‘Psykoanalytisk teori och forskningsläge’ samt ‘Neuropsykoanalys och neuropsykiatri’.

Ideér sprids och utvecklas även på vår välbesökta nyhetsportal där intressanta skribenter ges möjlighet att publicera sina texter.

Bli medlem här.