Minne och sanning 1


Minne och sanning från psykoanalytisk synpunkt

Psykoanalysen bygger bland annat på antagandet att en fördjupad förståelse av den egna historien gör det lättare att hantera svårigheter i nuet. Samtidigt vilar sökandet efter en historisk sanning på ett minne som innefattar begränsningar av olika slag. Sanning, minne och glömska står således i ett komplext förhållande till varandra och var teman som Freud sysslade med under hela sitt liv, från de tidiga analyserna av hysteriska patienter till de sena behandlingstekniska övervägandena. Föreläsningen kommer också att innehålla en kort diskussion av den franska psykoanalytiska scenens perspektiv på sanningen inom psykoanalysen.

Föredragshållare är Mats Leffler, psykoanalytiker, psykolog och psykiatrichef, samt redaktionsmedlem i tidskriften Arche. Moderator är Gunilla Sallander, psykoanalytiker (IPA) och psykolog.

Föredraget äger rum onsdagen 22/9 klockan 19:00 – 20:30 ABF-huset, Sveavägen Stockholm.

Köp biljett här.


Bild: detalj ur Marika Holms Källa, olja på duk 20×25 cm från 2005. Se hela målningen här.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

En tanke om “Minne och sanning

  • Mahnaz Changolh

    Hej,
    Föreläsningen låter väldigt intressant. Jag bor i Göteborg och kan tyvärr inte delta i föreläsningen.
    Hur kan jag ta del av den här spännande ämnet?