Klinisk psykologi och humaniora – ny specialistkurs för psykologer


“Klinisk psykologi och humaniora” är en fristående efterföljare till kursen “Psykodynamisk teori och praktik.” Båda kurserna är godkända som specialistkurser enligt Psykologförbundets specialistordning.

Psykologin är en disciplin som gränsar mot såväl natur- och samhällsvetenskaper som humaniora. Inom den akademiska psykologin dominerar de natur- och samhällsvetenskapliga sidorna av psykologin.

Den psykodynamiska traditionen och psykoanalysen står i nära förbindelse med humaniora på minst två sätt; dels var litteratur, konst, språkvetenskap och antropologi väsentliga influenser när psykoanalysen först formulerades, och dels har psykoanalysen efter sin tillblivelse fått en plats som naturlig referens och tolkningsram inom flera humanistiska ämnen.

På vilket sätt kan studier av humanistiska tänkare och litterära verk bidra till den kliniska psykologens yrkesskicklighet? Hur kan humanistisk forskning ge nya perspektiv i verksamheter där många psykologer arbetar, t.ex. primärvården, skolan och psykiatrin? Vidare behandlas frågan om vilka krav som ställs på den enskilda psykologen för att hon eller han ska kunna förstå, tillämpa och utveckla teorier på ett kvalificerat sätt. Slutligen finns problemställningen om det komplexa förhållandet mellan teori och empiri och praktik närvarande.

Lärare och examinator är Per Magnus Johansson, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker och docent i idé- och lärdomshistoria. Kursen arrangeras av psykologerna Emil Asbjörnsen och David Arvidsson.

Läs hela kursbeskrivningen samt hur du anmäler dig här.

Läs om specialistkursen “Psykodynamisk teori och praktik” här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.