Specialistkurs: Fördjupning i psykodynamisk teori och praktik


Nu kan du anmäla dig till fördjupningskurs i psykodynamisk teori och praktik. Kursen är godkänd som en del i psykologförbundets specialistordning.

Kursen syftar till att ge djupare förståelse för psykoanalysens kliniska och teoretiska utgångspunkter. I kursen behandlas grundläggande idéer och begrepp som de utvecklades i centrala texter av Sigmund Freud. Förhållandet mellan teori och praktik belyses i relation till de utmaningar som en kliniskt arbetande psykolog ställs inför i dag. Den psykodynamiska teorins och praktikens möjligheter och begränsningar i relation till förändrade kliniska, ideologiska och institutionella förhållanden diskuteras. Frågan vad ett psykodynamiskt perspektiv kan bidra med i verksamheter där många psykologer arbetar, t.ex. primärvården, skolan och psykiatrin, genomsyrar kursen. Lärare och examinator är Per Magnus Johansson, leg. psykolog, psykoanalytiker och docent i idé- och lärdomshistoria. Kursen ges under hösten 2014 i Göteborg. För mer information, se bifogat dokument i länken nedan.

Klicka här för fullständig kursbeskrivning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.