Grupprelationskonferens: TRADITION & INNOVATION


Grupprelationskonferens: TRADITION & INNOVATION

Om ledarskap och samverkan inom och mellan sociala system

Hur påverkar dagens explosionsartade utveckling av nya nätverk, samverkans- och kommunikationsformer människors behov av stabilitet och möjlighet att ta vara på lärdomar?

Vilka strukturer går förlorade och vilka bildas eller stärks i utvecklingens upprörda kölvatten? Var går de nya gränserna och är de främjande eller kontraproduktiva? Hur långt ska jag t.ex. som chef sträcka mig för att gå till mötes en allt mer sofistikerad efterfrågan, eller som medarbetare hantera ett ökande flöde av uppgifter och trådlös teknologi?

Det är en ständigt återkommande utmaning hur man som ledare och medarbetare kan navigera mellan behov av tradition – och viktiga förändringar som involverar gränsöverskridande samverkan. Tenderar vi kanske att än mer hålla fast vid kända strukturer och mönster, när så mycket verkar flytande? Eller söker vi kanske ytterligare innovationer?

För att undersöka organisationspsykologiska förhållanden, medvetna som mindre medvetna, rationella som kontraproduktiva, formas genom konferensen en tillfällig organisation, speciellt designad för lärande genom erfarenhet och reflektion.

Inom ramen för denna läroverkstad, ges möjligheter att bl.a. utforska formella och informella roller, ledar- och medarbetarskap och att göra erfarenhet av olika samarbetsformer och processer. För dig som tidigare deltagit i liknande konferenser finns möjlighet att delta i ett subsystem ”B”, med ett delvis annorlunda program. Det kommer också finnas tillfällen att göra erfarenhet av konsultroll/er.

Konferensen vänder sig till chefer, teamledare, konsulter, HR-/specialister och till dig med intresse för ökad förståelse och verkningskraft, att i olika roller arbeta i och mellan grupper och organisationer.

Du som är psykolog kan delta i konferensen som en del av din specialistutbildning inom Arbets- och Organisationspsykologi (både i Sverige och i Norge). Information om specialistkursen hittar du här.

Vad du framförallt kan arbeta med och få ökad kunskap om genom denna Grupprelationskonferens är:

  • Hur roller bildas och utvecklas och hur du och grupper påverkar och påverkas av
    grupprocesser, medvetna men också mindre medvetna
  • Hur det är möjligt eller kanske utmanande att utöva, få eller ge någon inflytande,
    att leda och att följa
  • Hur gruppkrafter kan inverka hindrande eller främja arbetet med en uppgift,
    exempelvis vid innovationsarbete att gå från en tradition – till en annan.

Språk: Konferensspråket är i huvudsak ”Skandinaviska.”

Konferensledare: Björn Josefsson, organisationspsykolog och gruppanalytiker.

Biträdande konferensledare: Birthe Johansen, organisationskonsult och gruppanalytiker.

Tid: 7-10 November 2018.

Plats: Fredriksten Hotell & Konferens, Halden, Norge.

Pris: 20000:- SEK exkl. 25% moms, vilket inkluderar logi i enkelrum, helpension.

Reducerat pris: Studerande deltar till reducerat pris. Det finns möjlighet att ansöka om ett begränsat antal övriga reduktioner av konferensavgiften, följ kommande information via AGSLO ́s hemsida, agslo.se

Anmäl dig redan i dag: Gör din anmälan här!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.