Specialistkurs: Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv 2


Specialistkurs: Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv

Detta är en specialistkurs i organisationspsykologi för legitimerade psykologer anordnad av AGSLO.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar det sk system-psykodynamiska perspektivet på grupper, organisationer och andra sociala system. Detta perspektiv innebär en kombination av generell systemteori och psykoanalytisk teori, och syftar till en ökad förståelse av skeenden och processer av både rationell och irrationell natur i sociala system.

Kursen omfattar två delar, självständigt litteraturarbete samt erfarenhetsbaserat lärande i en grupprelationskonferens.

Litteraturarbete

Kursen baseras på texter inom den system-psykodynamiska traditionen, som både presenterar perspektivet som sådant (framförallt Heinskou & Visholm) samt tillämpningar av det i olika sammanhang. Till litteraturarbetet erbjuds 4 timmars handledning via telefon. 

Grupprelationskonferens och uppföljningsdag

Ett centralt element i kursen är deltagande i grupprelationskonferensen ”Gränsland av Tradition & Innovation”, 7-10/11 2018. För konferensen gäller separat anmälning och avgift, se vidare information på www.agslo.se.

Deltagande i grupprelationskonferensen utgör det centrala undervisningsmomentet. Detta sker tillsammans med deltagare med varierande professionell bakgrund som inte fullföljer specialistkursen utan enbart deltar i själva konferensen. Konferensen baseras på erfarenhetsbaserat lärande och omfattar totalt 25 timmars schemalagda sessioner. 

Lärandemål

Kursen syftar till att deltagarna ska uppnå följande lärandemål:

  • Fördjupad kunskap om psykodynamsik organisationsteori
  • Förmåga att självständigt analysera organisatoriska fenomen och erfarenheter med hjälp av system-psykodynamisk teori.
  • Kritiskt diskutera och reflektera över möjligheter och begränsningar i ett system-psykodynamsikt perspektiv.

Examination

Kursen examineras individuellt genom en skriftlig uppgift (5-10 sidor), där erfarenheter från grupprelationskonferensen och kursdeltagarens vardag analyseras och diskuteras utifrån kursens litteratur. Examinator är Magnus Larsson, leg psykolog, docent, Institut for organisation, Copenhagen Business School, Danmark. 

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt efter examination.

Ansökan

Ansökan till kursen sker www.agslo.se. Sista ansökningsdag är den 7/11 2018. Kursen startar samma dag med den obligatoriska grupprelationskonferensens start. 

Förutom avgiften för den obligatoriska grupprelationskonferensen är kursen kostnadsfri. Kursen är enbart öppen för legitimerade psykologer. 

Läs hela kursplanen här.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 tankar om “Specialistkurs: Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv