Välkommen att söka stipendier från Bertil Wennborgs stiftelse


Bertil Wennborgs stiftelse har till ändamål att främja forskning, utbildning och undervisning i psykoanalys. För dessa ändamål delar stiftelsen ut stipendier och nu är du välkommen med din ansökan.

Stiftelsen vill möjliggöra för psykoanalytiker och andra att i skrift utveckla sina erfarenheter och tankegångar, både teoretiskt och kliniskt, stimulera till forskning och utvärdering av psykoanalytisk verksamhet, samt stödja spridning av kunskap om psykoanalys.

Stiftelsen välkomnar även ansökningar från intreserade personer utanför Svenska Psykoanalytiska Föreningen som vill sprida kunskap om psykoanalys och psykodynamisk teori och praxis.

Stiftelsen välkomnar särskilt ansökningar från yngre och från dig som inte sökt tidigare. Sakkunniggruppen tar nu emot ansökningar om stipendier för 2016. Stipendierna är personliga och skattebefriade.

Läs hur du ansöker här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.