Ojämn tillgång till psykoterapi i primärvården


RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård fortsätter arbetet med att tillgängliggöra psykoterapi som behandlingsmetod inom Svensk sjukvård.

Arbetsgruppen genomförde tidigare en landsomfattande enkätstudie riktad till primärvård och psykiatri gällande tillgången på psykoterapi i de olika enheterna (se här och här).

Svarsfrekvensen var tyvärr mycket ojämn så vi fick inte en sammanhållen bild av hur det ser ut i landet. Vi fick dock svar som visar att tillgängligheten till psykoterapi i primärvården är ojämn. Det brukar sägas att vård skall ges på lika villkor och det visade enkätstudien att så är inte fallet.

Nu uppmanar vi SKL att hjälpa oss att få en bättre bild av tillgången på psykoterapi över landet genom att svara på följande frågor:

  • Hur ser det ut med tillgången till olika former av psykoterapi i olika regioner/landsting/primärvård?
  • Hur ser upphandlingar ut av psykoterapi i olika kommuner/landsting/regioner?
  • Hur ser avtal ut för psykoterapi i olika kommuner/landsting/regioner?
  • Hur ser riktlinjer ut för psykoterapi i olika kommuner/landsting/regioner?
  • Vem ansvarar för att riktlinjer genomförs för psykoterapeutisk behandling?

Snart publicerar vi även vår genomgång av läget i Finland och Tyskland, håll utkik!