Ett forum och en mötesplats för alla psykodynamiker


Psykodynamiskt forum är ett forum och en mötesplats för alla psykodynamiker i Sverige, oavsett yrkes- och organisationstillhöriget eller arbetsområde. Psykodynamiskt forum är ett forum för såväl forskare som kliniker, liksom för dig som är verksam inom skola och arbetslivets psykologi.

För att psykodynamiker ska få bästa möjlighet att både inhämta och sprida information består psykodynamisk forum både av en forumdel och en bloggportal.

I forumet kan du möta andra intresserade kolleger och utbyta erfarenheter, söka lösningar på olika problem, diskutera teoretiska och vetenskapliga frågeställningar eller bara knyta nya professionella kontakter.

På bloggportalen erbjuds intressanta bloggare plats att lägga upp en personlig blogg. Läs och dela med dig till dina vänner!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.