Socialstyrelsen anmäls för jäv 17

reflections-surface

Socialstyrelsen anmäls för jäv

Kritiken mot Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid ångest och depression har varit massiv. Forskare, kliniker och professionsföreningar har invänt mot bristande vetenskaplighet, särintressen och låg kvalité i arbetet. Nu anmäls Socialstyrelsen också för jäv. Det är Psykoterapicentrum som lämnat in anmälan. Samtidigt samlar man in pengar för att driva rättsprocessen. Så här skriver de i sitt pressmeddelande:

Därför anmäler vi Socialstyrelsen

Den 13 december 2017 beslutade Socialstyrelsen att anta Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Syftet med riktlinjerna är att värdera vilka behandlingsmetoder, t.ex. psykofarmaka och psykoterapi, som sjukvården bör erbjuda patienter.

För detta arbete valde Socialstyrelsen att utse en ledningsgrupp med enbart kunskap om biomedicinska metoder (psykofarmaka, hjärnstimulering) och KBT. Forskare med kunskap om annan psykoterapi, som psykodynamisk terapi, gavs inget inflytande.

I ledningsgruppen har påvisats betydande jäv hos flera medlemmar, genom bl.a. koppling till olika företag som producerar och säljer psykofarmaka respektive KBT-behandling till sjukvården.

I riktlinjerna förordas huvudsakligen psykofarmaka, hjärnstimulering (ECT, rTMS) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Annan evidensbaserad psykoterapi, så som psykodynamisk terapi (PDT), är marginaliserad på ett uppseendeväckande sätt.

Vi kan konstatera, liksom flertalet av remissinstanserna (forskare, fackförbund och patientföreningar), att Socialstyrelsens slutsatser avviker från hur internationell forskning tolkas i andra länders riktlinjer. Omfattande kritik i remissvaren har avfärdats av Socialstyrelsen.

Det är uppenbart att riktlinjer och prioriteringar har beslutats utan stöd i oberoende och neutral kunskapsvärdering, men däremot till fördel för de särintressen som finns representerade i projektledningen. Detta strider mot kravet på neutralitet och oberoende hos myndigheter, ett krav strängt reglerat i Förvaltningslagen samt i Socialstyrelsens egna föreskrifter för Jäv och Intressekonflikter.

Utifrån ovan beskrivna förhållanden yrkar vi:

  • att Förvaltningsrätten omgående upphäver Socialstyrelsens beslut att fastställa Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Skäl för yrkande är:

  • påvisat jäv hos flera medlemmar i ledningsgruppen för riktlinjernas framtagande,
  • brist på saklighet i riktlinjerna då de påverkats av särintressen i ledningen,
  • att riktlinjerna medför skada för patienter genom att riktlinjerna begränsar tillgången till terapi för barn, ungdomar och vuxna, samt begränsar vårdens tillgänglighet och mångfald, utan vetenskapligt stöd,
  • att riktlinjerna utan saklig grund gynnar vissa utförare och missgynnar andra,
  • att riktlinjerna utan saklig grund leder till en betydligt snävare och mer begränsad vård än i andra jämförbara länder.

Undertecknat

Ann Stevens
Ordförande Psykoterapicentrum

Därför behöver vi Din hjälp: Crowdfunding

Juridiska processer är kostsamma och resurskrävande, inte minst vid ett överklagande mot en myndighet. Att all evidensbaserad psykoterapi bör vara tillgänglig för alla patienter också i Sverige, är samtidigt en ytterst angelägen fråga.

Vill du hjälpa till?

Vi hoppas att du, som tycker detta är viktigt, vill hjälpa till. Vi har därför startat en insamling där alla enkelt kan bidra ekonomiskt och göra det möjligt för Psykoterapicentrum att driva denna angelägna fråga:

Du kan antingen Swisha till Psykoterapicentrum, på nr: 1234844288 eller sända ditt bidrag till Psykoterapicentrum, postgiro nr: 869317-8

Alla bidrag kommer att oavkortat gå till överklagandet av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Vi kräver att riktlinjerna görs om, utifrån en oberoende och neutral kunskapsvärdering.

Vi hoppas med detta arbete bidra till att all evidensbaserad psykoterapi blir tillgänglig för alla patienter i Sverige, på samma sätt som i andra jämförbara länder.

Stort tack för Ditt bidrag!


Foto: Tina Jonsson


Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

17 tankar om “Socialstyrelsen anmäls för jäv