Socialstyrelsen anmäls för jäv 20


Socialstyrelsen anmäls för jäv

Kritiken mot Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid ångest och depression har varit massiv. Forskare, kliniker och professionsföreningar har invänt mot bristande vetenskaplighet, särintressen och låg kvalité i arbetet. Nu anmäls Socialstyrelsen också för jäv. Det är Psykoterapicentrum som lämnat in anmälan. Samtidigt samlar man in pengar för att driva rättsprocessen. Så här skriver de i sitt pressmeddelande:

Därför anmäler vi Socialstyrelsen

Den 13 december 2017 beslutade Socialstyrelsen att anta Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Syftet med riktlinjerna är att värdera vilka behandlingsmetoder, t.ex. psykofarmaka och psykoterapi, som sjukvården bör erbjuda patienter.

För detta arbete valde Socialstyrelsen att utse en ledningsgrupp med enbart kunskap om biomedicinska metoder (psykofarmaka, hjärnstimulering) och KBT. Forskare med kunskap om annan psykoterapi, som psykodynamisk terapi, gavs inget inflytande.

I ledningsgruppen har påvisats betydande jäv hos flera medlemmar, genom bl.a. koppling till olika företag som producerar och säljer psykofarmaka respektive KBT-behandling till sjukvården.

I riktlinjerna förordas huvudsakligen psykofarmaka, hjärnstimulering (ECT, rTMS) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Annan evidensbaserad psykoterapi, så som psykodynamisk terapi (PDT), är marginaliserad på ett uppseendeväckande sätt.

Vi kan konstatera, liksom flertalet av remissinstanserna (forskare, fackförbund och patientföreningar), att Socialstyrelsens slutsatser avviker från hur internationell forskning tolkas i andra länders riktlinjer. Omfattande kritik i remissvaren har avfärdats av Socialstyrelsen.

Det är uppenbart att riktlinjer och prioriteringar har beslutats utan stöd i oberoende och neutral kunskapsvärdering, men däremot till fördel för de särintressen som finns representerade i projektledningen. Detta strider mot kravet på neutralitet och oberoende hos myndigheter, ett krav strängt reglerat i Förvaltningslagen samt i Socialstyrelsens egna föreskrifter för Jäv och Intressekonflikter.

Utifrån ovan beskrivna förhållanden yrkar vi:

 • att Förvaltningsrätten omgående upphäver Socialstyrelsens beslut att fastställa Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Skäl för yrkande är:

 • påvisat jäv hos flera medlemmar i ledningsgruppen för riktlinjernas framtagande,
 • brist på saklighet i riktlinjerna då de påverkats av särintressen i ledningen,
 • att riktlinjerna medför skada för patienter genom att riktlinjerna begränsar tillgången till terapi för barn, ungdomar och vuxna, samt begränsar vårdens tillgänglighet och mångfald, utan vetenskapligt stöd,
 • att riktlinjerna utan saklig grund gynnar vissa utförare och missgynnar andra,
 • att riktlinjerna utan saklig grund leder till en betydligt snävare och mer begränsad vård än i andra jämförbara länder.

Undertecknat

Ann Stevens
Ordförande Psykoterapicentrum

Därför behöver vi Din hjälp: Crowdfunding

Juridiska processer är kostsamma och resurskrävande, inte minst vid ett överklagande mot en myndighet. Att all evidensbaserad psykoterapi bör vara tillgänglig för alla patienter också i Sverige, är samtidigt en ytterst angelägen fråga.

Vill du hjälpa till?

Vi hoppas att du, som tycker detta är viktigt, vill hjälpa till. Vi har därför startat en insamling där alla enkelt kan bidra ekonomiskt och göra det möjligt för Psykoterapicentrum att driva denna angelägna fråga:

Du kan antingen Swisha till Psykoterapicentrum, på nr: 1234844288 eller sända ditt bidrag till Psykoterapicentrum, postgiro nr: 869317-8

Alla bidrag kommer att oavkortat gå till överklagandet av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Vi kräver att riktlinjerna görs om, utifrån en oberoende och neutral kunskapsvärdering.

Vi hoppas med detta arbete bidra till att all evidensbaserad psykoterapi blir tillgänglig för alla patienter i Sverige, på samma sätt som i andra jämförbara länder.

Stort tack för Ditt bidrag!


Foto: Tina Jonsson


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

20 tankar om “Socialstyrelsen anmäls för jäv

 • eva bexell

  Detta måste granskas av press och media likt annan jäv som tydligen blir allt vanligare i vårt ”demokratiska”
  samhälle.En avhumanisering och hopp om att förkorta/sänka vårdutgifter, en förhoppning om att effektivisera
  alltför komplexa sammanhang. Är det samma amerikanska konsulter som varit behjälplig eller inspirerat som på
  KI?

  • Helen Westling

   Pengar…psykiatri är den mest, till följd av enkelspårigheten, den mest ”improduktiva, kostsamma och varande bölden i samhället Sverige idag. Det är svårt att inte ta till pompösa överord efter allt vad jag sett av destruktiva skapande av små världar…sub-mot, eller vad man skall säga, kulturer för överlevnad där undanskyfflade och i många fall fullt friska men fattiga i bästa fall ”individer”.lever. Jag skall driva mitt eget fall till europadomstolen. En advokat sa till mig idag att kommissionen främst tar upp fall som kan leda till ersättning för kränkningar av mänskliga rättigheter. Jag tänkte…vilka…vad är det för något …mänskliga rättigheter och tordes inte säga något till adviókaten…sedan tänkte jag…Vissst..att inte veta är att veta…Jag ger symboliska hundra kronor till ärendet. Kommer kanske själv att vara i nöd efter bidrag. Alla ärendemn av denna karaktär är dock behjärtansvärda…
   Kram Helene

 • Kari Kamsvåg

  Gott initiativ!
  Jag sitter i styrelsen för Ffst. Vi har ju också drivit frågan via Sfft och deltagande på debatten. Vi har styrelsemöte i morgon kväll, så jag tar med mig info dit.
  Allt gott
  Kari Kamsvåg, kassör Ffst

 • Brynhild Aanes

  Vikigt man ser objektivt på vilken behandling som erbjuds och inte styrs av privata ekonomiska intressen vilket är oetiskt.

 • Kerstin Johansson

  På tal om jäv och egna intressen. ”Alla bidrag kommer att oavkortat gå till överklagandet” står det.

  Men är inte en av anmälarna gift med advokaten som driver detta?

  Blir en fin inkomst till familjekassan om många Swischar. Tycker detta ser illa ut och undrar om detta stämmer?

 • Anna Wangesten

  Så glad att ngn tar strid för oss patienter. Tyvärr kan jag inte bidraga med pengar som sjukpensionär men lovar att väcka debatt på olika forum.
  Anna Wangesten

 • Helen Westling

  Jag är jättefattig och i stort sett till följd av misshandel…felbehandling och medicinering är jag själv i behov av psykoterapi av psykodynamisk karaktär. jag ger hundra kronor symboliskt och lägger in en bön om att förhållandena kommer till ”allmänhetens” kännedom. Det är så oerhört många människor som berövats sina liv av kostnadseffektiviteten man tror sig driva genom medicineringar och vad jag anser är kvävning av hjärtans, i normaliteten, individuella karaktär. Jag har ropat mig hes efter ändring och efetr psykodynamisk terapi men det har kallats för ”symptomgenomslag”. Jag är djupt olycklig och förtvivlad som det enda vilket återstår efter tjugo år av mental utarmning genom psykiatrirationaliseringar…jag är fattig och kan inte donera mer men hundra kronor och en bön i djup tacksamhet över denna sidan samt fortsatta dagliga böner om ändring. Min historia är lång och jag delar gärna med mig om någon är intresserad. Även det skulle ge mig hopp…

 • Hans Löfgren

  Stödjer självklart ert arbete med att överklaga Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som gjort det alldeles för lätt för sig och förbisett evidensbaserade psykoterapi. Psykoterapi har räddat mig i stunder då jag inte mått så bra.