Vargmannen – ”Freuds mest berömda fall” – föreläsning 17 oktober


Psykoanalytiker Peter Jansson föreläser om Vargmannen – ”Freuds mest berömda fall” – den 17:e Oktober i Ersta konferenssal.

Ryssen Sergej Pankejev (1887-1979) betecknade sig själv som ”Freuds mest berömda fall” och svarade ”Vargmannen” i telefon under 1970-talet. Världens bäst dokumenterade analysand, inte minst då han behandlades och intervjuades av andra än Sigmund Freud själv, återspeglar därtill en omvälvande och tragisk tid i Rysslands och Europas historia.

Freud stod under behandlingen på höjden av sitt kunnande och ämnade bevisa den psykoanalytiska behandlingsmetodens vetenskapliga bärighet. Fallstudien analyserar hysteriska, fobiska, tvångsmässiga, perversa och psykotiska symptom, den fokuserar på förbindelsen mellan en tidig traumatisk upplevelse och senare neurotisk och psykiatrisk problematik, och synliggör den ständigt aktuella frågan hur ett psykoanalytiskt arbete upptäcker eller skapar mening.

Mot denna bakgrund och Pankejevs senare livsöde – hur skulle vi i dag i kliniskt hänseende nalkas ”Vargmannen”? Om den psykoanalytiska metoden behöver omarbetas – hur skulle den då se ut?

Föreläsningen äger rum den 17:e Oktober kl. 09:30-12:30 i Ersta konferenslokal, Erstagatan 1K i Stockholm.

Föreläsningen kostar 600 kr, 300 kr för studenter och 250 kr för ILTP:s medlemmar. Betalning sker till ILTP:s bankgiro 295-7033 senast 1 Oktober. Anmälan dig via e-post till gunny.bertilsson@live.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.