Undersökning av psykoterapi i primärvård, filmfestival och konferens.


Rapport från senaste mötet. En artikel om Arbetsgruppens undersökning av psykoterapi i primärvård har skrivits för tidskriften Psykoterapi. Utifrån de bristfälliga svar som vår enkätundersökning gav om tillgången på psykoterapi så vände vi oss till SKL för att få hjälp att fylla våra kunskapsbrister. Nu har Mikael Malm, Avdelningen för vård och omsorg. Sektionen för vård och socialtjänst, svarat att de inte har det bakgrundsmaterial som vi frågar efter. Dock vet de att tillgången på KBT och IPT ökat med 94 % från 2009 till 2014. Vi har sänt vår artikel till Mikael Malm för ev. kommentar.

Riksstyrelsen för RPC har gett Arbetsgruppen i uppdrag att ta reda på vad landstingspsykoterapeuter vill ha ut av RPC. Ni som är psykoterapeuter och arbetar inom landstinget får därför gärna skriva en kommentar till det här inlägget!

Vi fick även tillfälle att diskutera filmfestivalen ”Driving us crazy” som går i Göteborg 16-18 oktober samt ISPS:s konferens 23 oktober i Stockholm med titeln ”Understanding psychosis and schizofrenia”.