Tankar om trauma


Text av Binnie Kristal-Andersson

Tankar om trauma

Tankar om trauma
-yttre trauma
-inre trauma

Yttre trauman som har orsakat inre trauman: att som spädbarn lämnas ensam gråtande; att som barn bli slagen, utnyttjad; att som vuxen bli fysiskt eller psykiskt torterad; att lida av ihållande fattigdom och svält; eller att drabbas av ekonomiska, sociala och klimatkatastrofer; att drabbas av krig med alla dess yttre och inre lidande.

Hur kan vi som professionella vårdgivare och psykoterapeuter hjälpa de som drabbas?

Först måste vi vårdgivare och psykoterapeuter lära oss och bli förmögna att separera och klarifiera för oss själva, och senare även för den hjälpsökande, skillnaden mellan yttre trauman och deras inre konsekvenser från inre psykologiska trauman och deras orsaker och konsekvenser.

Yttre trauman kan bli genomarbetade om vårdgivaren (psykoterapeuten) är respektfull, har kunskap och är ödmjuk inför det inre lidande som orsakats av yttre trauman. Vilken metod eller teknik som helst skulle kunna fungera om vårdgivaren (psykoterapeuten) kan lära sig att differentiera mellan orsaken, konsekvenserna och det inre lidande som orsakats av yttre trauman från de inre psykologiska trauman. Det här måste man göra klart för den hjälpsökande och att han eller hon aldrig kan bli “botad” från de yttre trauman han eller hon har utstått. De kanske “läker” i någon mån, men ärren kommer alltid att finnas med dem under hela deras liv på olika destruktiva och konstruktiva sätt. Vårdgivaren kan bli den som hjälper den hjälpsökande att förstå, leva med, hantera och slutgiltligen bli förmögen att använda konsekvenserna av dessa erfarenheter på ett konstruktivt sätt. När den hjälpsökande förstår detta kan han eller hon lära sig att leva med sina yttre trauman och deras inre konsekvenser och skilja dem åt samt hantera sina andra nuvarande och framtida svårigheter i livet. Den hjälpsökande måste inte längre tvunget blanda ihop sitt förflutnas yttre erfarenheter, och deras inre konsekvenser, med sitt nuvarande liv.

Det handlar inte bara om att lära sig en teknik eller metod, det handlar om att vara respektfull och att ha kunskap om yttre trauman, deras orsaker och konsekvenser, och det inre lidande som traumat har orsakat inom dem, i samhället, i livet och att låta sig ödmjukas av dem.

Vanligtvis kommer en hjälpsökande som möter en sådan vårdgivare (psykoterapeut) växa sig starkare i insikten att han eller hon har genomlevt, överlevt och övervunnit yttre trauman och kan då använda dessa på ett konstruktivt och kreativt sätt i sitt eget liv.


Bild: detalj ur Marika Holms Landskap, olja på duk 160×190 cm från 2004. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.