Studie: att ta andras perspektiv


Text av Mikael Krall

Studie: att ta andras perspektiv

Kan psykoterapeuters perspektivtagande spela roll för alliansen i terapier?


Deltagare till studie sökes: psykologer och psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning.

Syftet med studien är att undersöka om psykodynamiska psykoterapeuters benägenhet att ta andra människors perspektiv (i termer av tänkande kring moraliska dilemman) spelar roll för patienters upplevelse av alliansen, samt om denna benägenhet hos terapeuter och patienter skiljer sig åt. Dessa två aspekter mäts med två olika etablerade frågeformulär.

I forskningen ser man att faktorer som har med terapeuten och patient-terapeutrelationen att göra i mycket större utsträckning förklarar utfallet av terapier än terapimetoderna i sig gör. Av det skälet vill jag undersöka denna perspektivtagandefaktor som knappt alls har studerats inom psykoterapiforskningen tidigare, och inte alls i relation till allians.

Studien är en hypotesprövande pilotstudie. Låter detta intressant? Då är du varmt välkommen att höra av dig till studiens kontaktperson Gunnar Olsson, Psykoterapimottagning Överås, via denna länk.

Jag som utför denna studie heter Mikael Krall och jag arbetar som psykolog inom psykiatrin och i en privat psykoterapiverksamhet. Jag genomför under denna termin en studie inom ramen för psykoterapeutprogrammet (PDT-inriktning) vid Göteborgs universitet och som presenteras som en examensuppsats under våren 2021. Min handledare är Rolf Sandell, professor vid Lunds universitet.

Studien är också presenterad här.


Foto: Tina Jonsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.