Specialistkurs: Wartegg teckningstest


Specialistkurs: Wartegg teckningstest

Nu finns möjlighet att utbilda sig i det performancebaserade personlighetstestet Warteggs teckningstest enligt Crisi Wartegg System (CWS).

Warteggs teckningstest är ett grafiskt halvstrukturerat performancebaserat personlighetstest skapat av Ehrig Wartegg (1939). Uppgiften är att rita teckningar i åtta rutor med utgångspunkt i olika figurer som finns i rutorna.

Wartegg enligt CWS-systemet ger information om såväl integration av personligheten som aktuell psykisk status och är utprövat på kliniska grupper. Resultaten presenteras i flera index, bland annat suicidindex, index för psykopatologi och global mognad. Utöver detta har CWS-systemet även vidareutvecklats för urvalstestning där testet främst används för att undersöka psykisk mognad och resurser.

Vid poängbedömning och analys används strikta och beprövade kriterier som ger information om den relativt stabila dynamik, mönster för perception och motivation som vi kallar personlighet.

I september startar vi den sjunde utbildningsomgången i Stockholm i Warteggs teckningstest enligt CWS-systemet – ett nytt, mycket tillförlitligt och evidensbaserat system för poängsättning och tolkning av Wartegg. CWS-systemet har under senare år rönt ökat intresse, forskning och användning i USA och flera andra länder och en uppdaterad manual är nu publicerad på engelska.

Kursen omfattar Level 1 och 2, och kommer för den som vill att kunna examineras som specialistkurs (1 breddkurs) och går under 7 heldagar på Åsögatan 148 i Stockholm. Målet med utbildningen är att nå en god kunskap i CWS; administrering, poängbedömning och utvärdering. I slutet av utbildningen kommer deltagarna att kunna administrera, poängbedöma, och tolka Warteggtestet enligt CWS-systemet.

I examination inom specialistprogrammet ingår också att genom ett fall integrera testdata och visa fördjupade kunskaper i personlighetsbedömning och diagnostik.

Specialistexaminationen kan också tillgodoräknas den som vill gå Level 3 i CWS, och certifiera sig i metoden, som en av två fall för examination.

Läs mer om utbildningen här.


Bild: detalj ur Marika Holms Landskap, olja på duk 160×190 cm från 2004. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.