Specialistkurs: system-psykodynamiskt perspektiv på grupper och organisationer


AGSLO – arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation – lanserar ny specialistkurs inom psykologförbundets specialistutbildning.

Kursen är en fördjupning i det system-psykodynamiska perspektivet på grupper, organisationer och andra sociala system. Detta perspektiv innebär en kombination av generell systemteori och psykoanalytisk teori, och syftar till en ökad förståelse av skeenden och processer av både rationell och irrationall natur i sociala system.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som kurs i specialistutbildningen inom arbets- och organisationspsykologi med inriktning ledarskapets psykologi, organisationspsykologi och personalpsykologi, samt inom pedagogisk psykologi med inriktning personal/organisation.

Kursen omfattar två delar, självständigt litteraturarbete samt erfarenhetsbaserat lärande i en grupprelationskonferens. Deltagande i grupprelationskonferensen ”Auktoritet, Roll & Autonomi” utgör det centrala undervisningsmomentet. Detta sker tillsammans med deltagare med varierande professionell bakgrund, som inte fullföljer specialistkursen utan enbart deltar i själva konferensen. Konferensen baseras på erfarenhetsbaserat lärande, och omfattar totalt ca 25 timmars schemalagda sessioner.

Kursen syftar till att deltagarna ska uppnå fördjupad kunskap om psykodynamsik organisationsteori; utveckla förmåga att självständigt analysera organisatoriska fenomen och erfarenheter med hjälp av system-psykodynamisk teori; samt kunna kritiskt diskutera och reflektera över möjligheter och begränsningar i ett system-psykodynamsikt perspektiv.

Mer information om specialistkursen hittar du här

Ansökan till kursen sker via ett formulär som du finner här.

Här hittar du information om grupprelationskonferensen ”Auktoritet, Roll & Autonomi”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.