Specialistkurs: Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv


Specialistkurs: Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv 

Nu kan du anmäla dig till specialistkursen i organisationspsykologi för legitimerade psykologer anordnad av AGSLO. En chans att fördjupa dig i det system-psykodynamiska perspektivet på organisationers inre liv.

Kursen fokuserar det system-psykodynamiska perspektivet på grupper, organisationer och andra sociala system. Detta perspektiv innebär en kombination av generell systemteori och psykoanalytisk teori, och syftar till en ökad förståelse av skeenden och processer av både rationell och irrationall natur i sociala system. 

Kursen omfattar två delar, självständigt litteraturarbete samt erfarenhetsbaserat lärande i en grupprelationskonferens. Kursen baseras på texter inom den system-psykodynamiska traditionen, som både presenterar perspektivet som sådant (framförallt Heinskou & Visholm) samt tillämpningar av det i olika sammanhang. Till litteraturarbetet erbjuds 4 timmars handledning via telefon. 

Ett centralt element i kursen är deltagande i grupprelationskonferensen ”Initiativ, Intresse och Ansvar” 6-9 november 2019.

Deltagande i grupprelationskonferensen utgör det centrala undervisningsmomentet. Detta sker tillsammans med deltagare med varierande professionell bakgrund, som inte fullföljer specialistkursen utan enbart deltar i själva konferensen. Konferensen baseras på erfarenhetsbaserat lärande, och omfattar totalt 25 timmars schemalagda sessioner. 

Specialistkursen syftar till att deltagarna ska uppnå följande lärmål: 

  • Fördjupad kunskap om psykodynamsik organisationsteori
  • Förmåga att självständigt analysera organisatoriska fenomen och erfarenheter med hjälp av system-psykodynamisk teori.
  • Kritiskt diskutera och reflektera över möjligheter och begränsningar i ett system-
    psykodynamsikt perspektiv. 

Läs mer om hur du anmäler dig och andra praktiska frågor här.


Bild: detalj ur Marika Holms Landskap i brand, olja på duk 150×150 cm från 2004. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.