Specialistkurs: Fördjupning i psykodynamisk teori och praktik, hösten 2016


Specialistkurs: Fördjupning i psykodynamisk teori och praktik, hösten 2016

Nu kan du anmäla dig till fördjupningskurs i psykodynamisk teori och praktik. Kursen är godkänd som en del i psykologförbundets specialistordning med inriktning klinisk psykologi.

Kursen syftar till att ge större kunskap om och djupare förståelse för psykoanalysens kliniska och teoretiska utgångspunkter. I kursen behandlas grundläggande idéer och begrepp som de utvecklades i centrala texter av Sigmund Freud. Förhållandet mellan teori och praktik belyses i relation till de utmaningar som en kliniskt arbetande psykolog ställs inför i dag.

Den psykodynamiska teorins och praktikens möjligheter och begränsningar i relation till förändrade kliniska, ideologiska och institutionella förhållanden diskuteras. Frågan vad ett psykodynamiskt perspektiv kan bidra med i verksamheter där många psykologer arbetar, t.ex. primärvården, skolan och psykiatrin, genomsyrar kursen.

Psykodynamisk terapi har länge varit en av de inriktningar man kan välja på de flesta psykologutbildningars psykoterapikurser. På psykologprogrammen studeras företrädesvis nyare psykodynamisk litteratur, medan inslaget av klassiska psykoanalytiska texter är litet. Den planerade kursen avser fördjupa kunskapen om psykoanalysens grunder, och möjliggöra en kvalificerad diskussion om den psykodynamiska traditionens möjligheter och begränsningar i relation till samtida kliniska och institutionella förhållanden.

Lärare och examinator är Per Magnus Johansson, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, docent i idé- och lärdomshistoria, och psykoanalytiker. Kursen arrangeras av psykologerna Emil Asbjörnsen och David Arvidsson. Kursen motsvarar 7,5 hp och fem veckors heltidsstudier. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer som vill specialisera sig inom klinisk psykologi.

Ta del av hela kursbeskrivningen, kursavgift, litteraturlista, datum för seminarierna samt hur du anmäler dig här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.