Specialistkurs: Den psykologiska behandlingens historia


En ny specialistkurs i klinisk psykologi är godkänd av Psykologförbundet.

Kursen ger en fördjupad förståelse kring den psykologiska behandlingens historia. Vi får följa dess utveckling genom historien: från stamsamhällets schamanistiska läkekonster, via sokratisk samtalskonst, exorcism och hypnos, till psykoanalys, beteendeterapi, KBT, ACT, IPT och andra nyare behandlingsmetoder. Hur har de olika behandlingsmetoderna vuxit fram? Vilka idétraditioner vilar de på och vilka är dess historiska föregångare?

Efter genomgången kurs ska deltagaren:

  • utifrån en fördjupad förståelse kring den psykologiska behandlingens historia och utveckling kunna reflektera över likheter och skillnader mellan olika terapiformer (såväl gamla som nya) på ett initierat, självständigt och kritiskt sätt.
  • kunna identifiera vilken sjukdoms- och vetenskapssyn som ligger till grund för olika terapiformer.
  • kunna reflektera fördjupat kring förhållandet mellan tid, plats, rådande ideér och ideal (människo- och vetenskapssyn) och uppkomsten och befästandet av nya psykologiska behandlingsmetoder genom historiens gång fram till idag.

Kursen är ackrediterad som breddkurs inom klinisk inriktning av specialistkansliet och kan också tjäna som breddkurs för andra inriktningar inom specialistordningen. Kursen motsvarar 7,5 hp. Fem kurstillfällen i centrala Göteborg under höstterminen 2015, med början i slutet av augusti.

Du kan läsa hela kursbeskrivningen här.

För anmälan och information, se www.psykologos.se/kurser, eller maila till psykologos@psykologos.se.

Pris (exkl. moms): företag 9 600 kr, privatpersoner 3 500 kr.

Arrangeras av Psykologos AB i Göteborg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.