Snart startar vi kliniskt seminarium i Stockholm


Är du intresserad av att delta i klinisk seminarieverksamhet i Stockholm som cirkulerar kring den franske psykoanalytikern Jacques Lacans gärning och arbete? Är du intresserad av att ta del av relevanta filosofiska och vetenskapliga texter som kan berika din kliniska praktik? Är du intresserad av att dekonstruera behandlingsideologier och vetenskapliga diskurser? Då är detta seminarium något för dig.