Rykande färsk forskning på konversionshysteri


Trodde du att hysteri hörde historien till? Du kunde inte ha mera fel. Så mycket som 16 % av alla neurologiska öppenvårdspatienter kan lida av denna åkomma.

I januari 2014 publicerades artikeln “Neural Correlates of Recall of Life Events in Conversion Disorder” i den amerikanska medicinska journalen JAMA Psychiatry. Här undersöks patienter med så kallat Conversion Disorder, även kallat konversionshysteri, med fMRI. Patienterna som valdes ut till studien led av olika former av förlamning i ben och armar. Patienterna var neurologisk helt frikända innan de inkluderades i studien.

I studien kunde konstateras att patienter med konversionshysteri aktiverar andra områden i hjärnan när de utsätts för traumatiska stimuli, och särskilt då möjlighet finns att undvika traumat genom att bli sjuk, jämfört med kontroller och patienter utan konversionshysteri.

Artikelförfattana antyder att man kan vara en kausal effekt på spåren då man sett att traumatiska stimuli ökar aktiviteten i dessa patienters dorsolaterala prefrontalcortex, vilket leder till sänkt hippocampal och para hippocampal aktivitet samtidigt som aktiviteten ökar i Temporoparietal junction och Supplementary motor area på höger sida vilket skulle kunna motsvara den hysteriska förlamningen.

Läs hela artikeln här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.