RPC:s Landstingsgrupp rapporterar


Arbetsgruppens tidigare enkätundersökning med syfte att kartlägga primärvårdens och psykiatrins behandlingsutbud visade på en dominans för KBT.

Det är nu glädjande är att Riksrevisionens kritik av detta snäva behandlingsutbud gett resultat och att rehabiliteringsgarantin nu inkluderar psykodynamisk psykoterapi. Det är viktigt med ett lokalt arbete i landsting och regioner för detta beslut skall omsättas i en ökad satsning på att bredda behandlingsutbudet för patienterna.

I enkätundersökningen beskrevs det att tillgången på handledning för personal var god. Detta är glädjande men vilken kvalitet håller handledningen? Arbetsgruppen går nu vidare med belysa handledningsfrågan och dess kvalitet inom offentlig vård.

För den som är intresserad av psykoterapeutisk kompetens och hur den förvaltas vill vi tipsa om RPC:s Vårkonferens som hålls i Göteborg den 18 mars. Info och anmälan finns på RPCs hemsida www.rpc.nu